§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com prowadzony jest przez firmę EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE z siedzibą w Stryszawa 260a 34-205 Stryszawa, NIP: 552-162-42-14.
Zawartość sklepu internetowego indigo-lovenails.com nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie indigo-lovenails.com są do użytku profesjonalnego.

§2 WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci internetowej. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
Do zakupów w sklepie internetowym www.indigo-lovenails.com upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawartego w sklepie www.indigo-lovenails.com Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
Przyjęcie przez sklep internetowy www.indigo-lovenails.com każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową. Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie i nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.indigo-lovenails.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone. .
Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com wystawia dokument sprzedaży – (paragon/fakturę Vat). W przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje, wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia rachunku jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE do wystawienia rachunku na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

§3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.indigo-lovenails.com. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com

§4 DANE OSOBOWE

Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony/na o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze.
Przyjmujemy również wpłaty dokonane przelewem bankowym na nasze konto.
Przelew na konto
Nasze dane do płatności:


Emilia Tokarz

Credit Agricole Bank Polska S.A

48 1940 1076 4567 9385 0000 0000

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.plKoniecznie w tytule płatności wpisz swoje Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia.
Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

§6 CENY WYSYŁKI

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych. Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską DPD. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

§7 WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy kurierskiej DPD.
W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.


Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia oraz wysyłki produktów w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.


W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

§8 ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

§9 DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Sklep internetowy www.indigo-lovenails.com prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

§10 REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora i potwierdzonego przez niego .
Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta.
Nie przyjmujemy reklamacji wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego. Sklep Indigo-Lovenails.com zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

§11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od powiadomienia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie środki otrzymane od Konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym został poinformowany o decyzji klienta.
  3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres ul. Stryszawa 260A   34-205 Stryszawa . 

§12 ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U.Nr 22, poz. 271) .
Nie przyjmujemy zwrotów wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego. Adres na jaki należy odesłać zwracany/reklamowany towar to : ul. Kolejowa 18   39-200 Dębica

§13 PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stro­nach www.indigo-lovenails.com chronione są prawami autorskimi.
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Marki Indigo Nails Lab oraz firmy
EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE jest zabronione.
Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez www.indigo-lovenails.com tylko w celach informacyjnych.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty skle­pu internetowego, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma EMILIA TOKARZ DREAMS COME TRUE zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO DREAMS COME TRUE EMILIA TOKARZ-SZRENIAWSKA

 

1. Dane kontaktowe:

adres korespondencyjny: DREAMS COME TRUE EMILIA TOKARZ-SZRENIAWSKA :

os. Złotego Wieku 89/2 piętro , 31-618 Kraków

 adres poczty elektronicznej: mszreniawski@gmail.com

numer telefonu: Biuro Obsługi Klienta: +48 504 – 628 – 546

 

 

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem CENTRUM SZKOLENIOWEGO DREAMS COME TRUE jest:
DREAMS COME TRUE EMILIA TOKARZ-SZRENIAWSKA
Stryszawa 260A, 34-205 Stryszawa
NIP 5521624214

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

Składanie zamówień na usługi szkoleniowe  

1. Złożenie zamówienia jest możliwe  poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem dedykowanej grupy szkoleniowej fb : „Centrum Szkoleniowe Indigo Dreams Come True Emilia Tokarz-Szreniawska” Elementem procedury składania zamówienia jest  podanie przez Klienta jego danych osobowych:  

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

c) dane płatnika, na które ma być wystawiona faktura VAT lub paragon

 

2. Jednocześnie składając zamówienie Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dreams Come True Emilia Tokarz-Szreniawska w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ust. Z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. NR 133 poz. 883)

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia,  otrzyma On wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, związanymi z przygotowaniem się do szkolenia.

4. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia, okaże się że realizacja zamówienia nie będzie możliwa w przewidzianym czasie, Centrum Szkoleniowe Dreams Come True niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta nie później niż 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

5. Centrum Szkoleniowe Dreams Come True zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w wypadku zebrania się zbyt małej liczy uczestników. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Centrum Szkoleniowe Dreams Come True dokonywany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet szkolenia lub propozycja zmiany terminu wykonania usługi.

 

Ceny usług

1. Ceny usług szkoleniowych wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto

2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem po szkoleniu, komplet materiałów, imienny certyfikat, serwis kawowy, zimne napoje, poczęstunek oraz lunch.

 

Sposoby zapłaty

Płatność za szkolenie w  Centrum Szkoleniowym Dreams Come True może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio w placówce firmy

b) przelewu  bankowego

 

 Zadatek wg art. 394 kodeksu cywilnego jest bezzwrotny.

 

 Warunki rezygnacji

1. Rezygnacja Klienta z usługi szkoleniowej po złożeniu zamówienia możliwa jest jedynie w formie pisemnej. Rezygnację należy wysłać na adres: mszreniawski@gmail.com maksymalnie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia planowanego szkolenia.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje na piśmie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mszreniawski@gmail.com

Zgłoszenie reklamacji musi zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę wykonania usługi, dokładny opis reklamacji, żądanie Klienta.

2. Centrum Szkoleniowe Dreams Come True rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  

Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Szkoleniowe Dreams Come True oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie Ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Centrum Szkoleniowe Dreams Come True będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.Produkt dodany do porównania