Doszkolenia Indigo - trwa 5 godzin, koszt to 800 zł brutto, każda dodatkowa godzina - 120zł brutto.

To forma indywidualnych spotkań Instruktora z kursantką w celu poprawy techniki, rozwiązania konkretnych problemów związanych ze stylizacją paznokci. W tym czasie omawiane są poszczególne sytuacje i na bieżąco zostają one skorygowane. Tematyka nie jest ściśle określona, jednak przed zapisem konieczna jest wstępna weryfikacja podstawowej wiedzy kursantki z zakresu stylizacji paznokci. Po spotkaniu kursantka otrzymuje Certyfikat Indigo.

Doszkolenia grupowe (2-4 osoby) - koszt 600 zł brutto.


Produkt dodany do porównania